tip:

Největší internetový obchod - hodinky a hodiny. Přes 4 000 hodinek a hodin v nabídce internetového obchodu.

www.hodinky.cz

vyhledávání firem a osob v obchodním rejstříku

internetové obchody > vyhledávání firem a osob v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík - vyhledávání subjektů a osob podle jména, příjmení, názvu a IČ. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje (např. sídlo společnosti, předmět podnikání, identifikační číslo...) o podnikatelích. Zápis do obchodního rejstříku provádí restříkový soud, který je podřízený Ministerstvu spravedlnosti.

Obchodní rejstřík - osoby

Jméno: Příjmení:

Obchodní rejstřík - subjekty

Název: IČ:

Justice.cz - obchodní rejstřík

Informační server českého soudnictví s vyhledáváním v obchodním rejstříku.

www.justice.cz